Pet&Vet Hayvan Dostlarının Dergisi

TESLİMAT VE İADE

TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI :

Pet&Vet Dergisi tüketici haklarına değer veren bir müessese olup, abonelerine, Pet&Vet Dergisi ’ne yazılı olarak bildirmek koşuluyla aboneliklerine tek taraflı olarak son verebilirler. Bu durumda aboneliğin sona erdirilme isteği 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddesi gereğince bildirimden üç ay sonra yürürlüğe girer. Abone ücretinin, iptal öncesinde gönderilen sayıların ücreti düşüldükten sonra kalan kısmı, hiç bir ekstra kesinti yapılmaksızın onbeş gün (15) içinde tüketiciye iade edilir.

Bu metinde bulunmayan ayrıntılar için ilgili yasa hükümleri geçerlidir.