Pet&Vet Hayvan Dostlarının Dergisi

Hayvana Şiddete Hapis Cezası

Mevcut Hayvan Hakları Koruma Kanunu 2004 yılında çıkmış olup, caydırıcı özellikleri bulunmamaktaydı. Kanunda, hayvana yönelik şiddet suç değil kabahat olarak değerlendirilmeye alınıyordu. Yakın zaman içerisinde Orman ve Su İşleri Müdürlüğü hazırladığı 11 maddelik tasarıyı meclise sundu. Bu tasarıda mevcut kanunla ilgili birçok değişiklik söz konusuydu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada hayvansevelerin yıllardır beklediği kanun değişikliğinden de bahsetti.

Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada “Hayvanları Koruma Kanunu ve bu konularla ilgili de bu tasarı içerisinde önemli düzenlemeler yer almaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini paylaşmak istiyorum. Sahipli veya sahipsiz hayvanları öldürmek, işkence veya eziyet etmek bugüne kadar idari para cezasını gerektiriyor idi. Bu düzenlemenin yasalaşmasından sonra suç olarak tanımlanacak ve hapis cezası uygulamasına geçilecektir” dedi.

Hayvanseverleri sevindiren bu açıklama, tasarı yasalaştırıldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Hayvanları Koruma Kanunu’n düzenlemesi için verilen taslaktaki değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.
  • Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak.
  • Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
  • Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başsavcılığa yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

Yoruma kapalı.