Pet&Vet Hayvan Dostlarının Dergisi

BAROLARDAN EŞ ZAMANLI PROTESTO

Barolar eş zamanlı olarak düzenledikleri basın açıklamalarıyla, Sapanca’da ormanlık alanda kolları, bacakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatı kaybeden köpek için tek yürek oldu. İzmir’de hayvan severler ve yaşam hakkı savunucularının katıldığı basın açıklaması Adliye Sarayı’nın önünde yapıldı.

İzmir Barosu öncülüğünde yapılan açıklamada konuşan  İzmir Barosu Başkan Vekili Avukat Mustafa Çetin “Ülkemizde uzun süredir devam eden hayvanlara karşı yapılan hareketlerin hepimiz biliyoruz ama Ramazan Bayramı’nın ikinci günü meydana gelen olay adına hepimiz üzüntülü ve kızgınız. Ülke olarak gelecek nesile aileden, ilkokuldan itibaren insan sevgisi, doğa sevgisi ve hayvan sevgisini aşılamamız gerekmekte.” dedi. Çocuklarımıza daya iyi ve yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerektiğini vurgulayan Avukat Mustafa Çetin “Yasada hayvan haklarıyla ilgili değişiklikler yapılmaya başlandığı söylenildi. Duyduklarımızın doğru olmasını ümit ediyoruz.” dedi.

Basın açıklamasını okuyan İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gonca Arkoç’un okuduğu basın açıklamasında mevcut hayvan hakları yasasının yeterli gelmediğini belirtilerek daha doğru, yeterli ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Yavru köpeğin öldürenleri nefretle kınadıkları söyleyen Arkaç “Ağzı süt kokan bu yavruya acımasızca uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiçbirşey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz.” dedi.

Basın Açıklamasının Tamamı Şu Şekilde:

Hayvan Hakları Yasası İçin Daha Neyi Bekliyoruz?

Biz hayvan severler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca’da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık.

Avukatı, sanatçısı, siyasetçisi, kadını, çocuğu, yaşlısı-genci ile toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu arttırılarak uygulanan; bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi.

Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz.

Öncelikle (bizlere göre henüz faili belli olmayan) bu cinayeti ve sorumlularını, nefretle kınıyoruz!

Ve kaybettiğimiz o minik canın özelinde hayvanlara yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve tabii yapılması gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye’ye duyuruyoruz:

Ağzı süt kokan bu yavruya acımasızca uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiç bir şey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz.

Bu elim olaya siyasi liderlerin, siyaset üstü bir mesele olarak, bir vicdan meselesi olarak yaklaştığını görmekten umutluyuz. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen “doğru-yeterli-uygulanabilir” yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur.

T.C. Anayasasının temel ilkelerinden olan Hukukun üstünlüğü ilkesi vazgeçilmezimizdir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ülkelerde talimatlar ya da telkin görüşler değil, yasalar ve evrensel hukuk ilkeleri esastır. Aksi durum yargının bağımsızlığına gölge düşürecek ve devletin dünya kamuoyunda saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır.

Yavru köpeğin katledilmesiyle yakın geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Taslak, Meclis’te bekleyen haliyle kabul edilebilir değildir. Hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınmalıdır. Baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına gerek yasanın hazırlanması gerekse yasanın uygulanması noktasında yetki verilmeli, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir.

Bu çalışmaya geçmişte yaptığı gibi bugün de katkı sunmaya hazır olan bizler şu önerilerimizi tüm siyasilerin ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

 • Avrupa’da olduğu gibi, hayvanlara kanunen “hukuki statü” tanınmalı; hayvanlar “Mal” değil “Can” kabul edilmeli;
 • Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı,
 • Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm eylemler “Kabahat” olmaktan çıkartılıp “Suç” olarak tanımlanmalı,
 • Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası yaptırımına tabi tutulmalı,
 • Getirilecek cezalar “para cezasına ve seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek nitelikte” belirlenmeli,
 • Bu suçlar, yasa tasarısı taslağında düzenlendiğinin aksine “şikâyete bağlı suç” olmamalı.
 • Şikâyet hakkı da sadece belirli kişi ve kurumlara özgülenmekten çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli,
 • Hayvan severlere kapılarını kapatan İl ve İlçe belediyesi barınaklarına ve barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli. Denetim koşulları yeniden düzenlenmeli,
 • Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli,
 • Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli,
 • Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı,
 • Yasak ırk kapsamında bulunan köpeklere ilişkin yeniden düzenleme yapılmalı,
 • Tüm Türkiye’de Fayton işkencesi sonlandırılmalı,
 • Hayvanlara karşı işlenen suçları kovuşturmakla görevli polis teşkilatı oluşturulmalı,
 • Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı,

Mevcut düzenlemenin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeyi yetmediğini tüm toplum olarak görmekteyiz. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır ve tüm hakların üstündedir. Hayvanlara hakları teslim edilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu nedenlerle yukarıda saydığımız içerikteki yasal düzenlemenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hususundaki zorunluluğu yasa yapıcının ve kamuoyunun dikkatine arz ederiz.

 

Yoruma kapalı.